• baner3.jpg
 • baner2.jpg
 • baner.jpg
 • baner1.jpg
 • baner4.jpg

logotyp

M E T A L B A R K

 

      SIŁA STALI

Zasady ogólne

Głównym celem firmy Metalbark Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa (zwana dalej Metalbark) jest zapewnienie stałego rozwoju przedsiębiorstwa oraz spełnianie wymagań klientów poprzez utrzymanie wysokiego poziomu jakości produkowanych i sprzedawanych wyrobów ze stali.

 

W związku z tym zdefiniowaliśmy podstawowe zasady naszej działalności:

 • Dążymy do prowadzenia działalności w sposób uczciwy.
 • Przestrzegamy przepisów prawa krajowego, międzynarodowego i podstawowych standardów postępowania estetycznego.
 • Respektujemy wyjątkowość każdego klienta w ten sposób, że poszukujemy optymalnego sposobu do spełniania jego potrzeb.
 • Przestrzegamy deklaracji Praw Człowieka ONZ i przyjmujemy na siebie odpowiedzialność za ich stosowanie w odniesieniu do naszych pracowników oraz środowiska w którym żyjemy, co obejmuję również poszanowanie praw mniejszości narodowych.

 

Polityka personalna

Przestrzeganie norm etycznych w miejscu pracy oraz przyjętych wzorców zachowań jest jednym z podstawowych źródeł stabilizacji i sukcesu firmy Metalbark. Przedsiębiorstwo jako pewien zespół ludzi powinno się kierować wskazaniami etycznymi i oceniać swoją działalność w kategoriach moralnych, zwłaszcza gdy wymaga tego długookresowy cel np. społeczny wizerunek przedsiębiorstwa. Zdajemy sobie sprawę, że stworzenie korzystnego klimatu w miejscu pracy prowadzi do wzmocnienia więzi Pracowników z Firmą oraz sprzyja efektywności ich działań.

 

Oferowane przez nas warunki pracy muszą spełniać minimum wymagań:

 • Pracownikom zapewniamy bezpieczne, godne warunki pracy na każdym stanowisku wraz z przystosowanym zapleczem socjalnym.
 • W naszym postępowaniu kierujemy się zasadą równości wobec wieku, płci, rasy, pochodzenia czy religii.
 • Zachowujemy się w stosunku do ludzi z godnością, respektem i zrozumieniem w celu tworzenia wiarygodnego środowiska pracy, w którym nie istnieje dyskryminacja, mobbing, wykorzystywanie pozycji zawodowej do poniżania innych czy szkodzeniu im.
 • Nie zatrudniamy dzieci do pracy ( osób poniżej 15 roku życia) oraz poniżej normalnej granicy wiekowej.
 • Pracownik ma obowiązek zgłoszenia wszelkich uchybień, nieprawidłowości swojemu bezpośredniemu przełożonemu. Kierownictwo jest zobligowane do zapewniania pomocy i wsparcia każdemu pracownikowi oraz rozpatrzenia każdego zgłaszanego przypadku.
 • Nie korzystamy z pracy przymusowej, niewolniczej czy innych form pracy obowiązkowej.
 • Rozwój zawodowy pracowników jest najwyższym dobrem firmy Metalbark, dlatego też dążymy do zapewniania pracownikom udziału w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach, targach branżowych, forach wymiany wiedzy i doświadczenia oraz dążenia do samorealizacji.

 

Działalność na rynku

Metalbark do życia włączył zasadę postępowania wobec konkurencji promując:

 • Podejmowanie działań korzystnych dla człowieka i środowiska.
 • Rezygnację z nieuczciwych korzyści majątkowych i przywilejów.
 • Przestrzeganiu praw własności materialnej i intelektualnej.
 • Przeciwstawianiu się nieuczciwemu pozyskiwaniu informacji gospodarczych.
 • Ochronę tajemnicy handlowej, zachowanie tajemnicy o informacjach poufnych jako należące do grona głównych atrybutów każdego z pracowników.
 • Wspomaganie uczciwej konkurencji zgodnej z dobrymi zwyczajami i w interesie utrzymania dobrej opinii całej branży.
 • Oferuje rozwiązania, które są społecznie odpowiedzialne i w pełni zgodne z obowiązującym prawem.

 

Odpowiedzialność wobec środowiska

Obszar ekologiczny wynika z faktu, że zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem musi uwzględniać aspekty ochrony środowiska. Jednakże ochrona środowiska nie jest celem samym w sobie.

 

Celem tym jest bowiem jakość życia obejmująca takie aspekty jak:

 • Warunki zdrowotne.
 • Walory estetyczne.
 • Piękno krajobrazu.

 

W związku z tym Metalbark bierze pełną odpowiedzialność za wpływ naszych działań na środowisko dla naszych produktów, usług poprzez szukanie rozwiązań pozwalających na zmniejszenie wpływu na środowisko, np.

 

 • Eliminowanie lub zmniejszenie odpadów, tam gdzie jest to możliwe.
 • Szukanie korzystnego wykorzystania odpadów, których nie można wyeliminować.
 • Minimalizacja kosztów i wpływu na środowisko utylizowanych odpadów.

 

Kodeks Postępowania Zamawiającego - pdfpobierz797.92 KB

ue

 • button_krajowe2016.png
 • button_krajowe2017.png
 • button_zagraniczne2016.png
 • button_doswiadczenie.png
 • button_zagraniczne2017.png

button ce

button oferty pracy

Polityka Środowiskowa

Polityka zintegrowana

Kontakt

 

   icon adres

ul. E. Petersona 11
85-862 Bydgoszcz

   icon telefon +48 52 52 32 401
   icon email recepcja@metalbark.pl 

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Zaufali nam

 • zaufali 1
 • zaufali 2
 • zaufali 3

piksiso4iso22iso3

Copyright © METALBARK 2015. Projekt i wykonanie Studio WWW

icon stopka FBicon stopka kontakticon stopka YT

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies